Stijl, typologie & context

Stijl, typologie & context

De architectuurstijl die wij hanteren is voor ons geen vast gegeven. Wij zijn nog modernisten noch traditionalisten. Het gaat ons niet om de verschijningsvorm van de knikkers, maar het spel dat ermee gespeeld kan worden. De uiterlijke verschijningsvorm is voor ons altijd een resultante van de context en de typologie of het type gebouw waaraan we werken.

Ontwerp en uitwerking in BIM

Ontwerp en uitwerking in BIM

Wij volgen de ontwikkelingen in de wereld van BIM op de voet. Al tijdens het ontwerpproces zetten wij ons 3D-model in als tool bij het maken van ontwerpbeslissingen en om onze opdrachtgevers inzicht te geven in de ruimtelijke ontwikkeling van het ontwerp. Verder is het model een hulpmiddel bij de koersbepaling richting een energie-efficiënt gebouw. De technische engineering van projecten in BIM is voor ons vanzelfsprekend. Ons aspect-model – gecombineerd met de modellen van de andere bouwdisciplines en leveranciers – vormt het ideale hulpmiddel voor de technische afstemming, procesbeheersing en de uitwisseling van informatie. In het kader van deze manier van samenwerken hebben wij ons geconformeerd aan de BIM basis ILS.

Inspiratie

Inspiratie

“Their architectural work has thus acquired a coherence that arises not out of principles or ethics (suggesting constraint, discipline, factionalism and abstraction), but instead is natural and spontaneous and emerges from everyday effort.” Giò Ponti – The Style of Tomorrow: Selected Works of Architecture by Asnago Vender (1942).

Werkwijze

Werkwijze

“Their architectural work has thus acquired a coherence that arises not out of principles or ethics (suggesting constraint, discipline, factionalism and abstraction), but instead is natural and spontaneous and emerges from everyday effort.” Giò Ponti – The Style of Tomorrow: Selected Works of Architecture by Asnago Vender (1942).

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam bouwen wordt vaak opgevat als een louter (installatie-) technische opgave. Voorbeelden zoals de Hoffman Elementary School van Colbert en Rosenthal uit 1954 laten zien dat de basis ligt in de architectonische opzet en positionering van het gebouw. Een nieuwe bredere kijk op duurzaamheid, waarvan de BENG-norm een resultante is, bevestigd onze opvatting dat we onze opgaves integraal moeten benaderen in ons streven naar een duurzaam gebouwde omgeving. De architectonische verschijningsvorm en de ruimtelijke opzet van een stedenbouwkundig plan zijn een wezenlijk onderdeel hiervan.

Ontwikkelingssnelheden van de stad

Ontwikkelingssnelheden van de stad

Ons gebouwde omgeving is geen vaststaand gegeven, maar een systeem dat zich in verschillende lagen met elk hun eigen snelheid ontwikkeld. De projecten waar wij aan werken moeten tijdens hun ontwikkeling en realisatie vaak al reageren op veranderde omstandigheden. Ontwerpen zijn voor ons dan ook nooit gefixeerde eindbeelden, maar zijn in basis een set ruimtelijke principes die in hun concrete vertaling naar een uitvoering veranderingen kunnen opnemen en indien nodig bijgesteld worden zonder dat ze irrelevant worden.

Liefde voor het jonge monument

Liefde voor het jonge monument

De jonge monumenten in ons land staan nog heel dicht tegen onze dagelijkse ontwerppraktijk. Letterlijk omdat ons eigen kantoor een prachtig jong monument is. Maar ook omdat de overwegingen die gemaakt zijn tijdens hun totstandkoming staan in een traditie waar wij graag op aansluiten. Hun herbestemming, verduurzaming en renovatie is dan ook een opgave waar wij niet alleen veel ervaring in hebben, maar ook met veel liefde aan werken.

Inspiratie: Finn Juhl

Inspiratie: Finn Juhl

Onze tekeningen en modellen zijn een middel om de nog niet gebouwde werkelijkheid te presenteren en onderzoeken. Ze zijn echter ook een uitdrukking van de sfeer van onze gebouwen en een product op zichzelf. Hier laten wij ons graag inspireren door de prachtige tekeningen van Finn Juhl.

Het logisch detail en het materiaal

Het logisch detail en het materiaal

Het ontwerpen van woningen binnen het gangbare budget dat daar doorgaans voor staat, vraagt om een efficiënte en nuchtere benadering. In onze herwaardering van het traditionele bouwen en in onze behoefte om het decoratieve ambachtelijke detail te laten herleven zoeken we naar details die eenvoudig voortkomen uit de techniek van het handwerk. Eenvoudig en effectief zijn. Een extra sensibiliteit aan de architectuur geven maar die geheel voortkomen vanuit de logica van het bouwen.

Context

Context

Context is niet alleen de fysieke omgeving van het gebouw, waarop verder gebouwd en geanticipeerd wordt, maar ook als de culturele context van de gewoontes en gebruiken waarin het ontwerp zich voegt. Echter ook context als de professionele omgeving en processen waarin het ontwerp tot stand komt. Een contextuele benadering van de architectuur vanuit een alledaags in de bouwpraktijk gefundeerd perspectief. Een architectuur met twee zijden: een romantische en een rauw realistische. Geen melancholische benadering om de ‘genius loci’ in een door globalisering geplaagde wereld te behouden. Maar een stedenbouwkundig en strategisch ontwerphouding om te kunnen omgaan met de complexe ontwerpprocessen en om het gebouw te blijven zien als een onderdeel van een groter geheel.

@