Poortgebouw Pottenberg

Poortgebouw Pottenberg

Weder-wederopbouw in de wijk Pottenberg. Het maken van een plein. met sociale woningbouw en publieke functies in de plint.
Bernard De Wilde

Bernard De Wilde

Stedenbouwkundig plan voor de entree van Geeren Noord in Breda.
Gasthuis Le SudGasthuis Le Sud

Gasthuis Le Sud

Kleinschalig wonen voor mensen met dementie met 41 zorgeenheden aan de Groene Loper in Maastricht.
Lidwinahuis

Lidwinahuis

Herbestemming en restauratie voormalig sanatorium‍ en rijksmonument
Odacomplex

Odacomplex

Renovatie en nieuwbouw aanleunwoningen met wijkcentrum als onderdeel van het herstructureringsplan 'zitterd revisited'
Malberg

Malberg

Nieuwbouw zorgcentrum met bovenwijkse voorzieningen in een van de latere parochiewijken in Maastricht.Het wonen is onderverdeeld in het intramurale woonareaal,...
@