artikel ‘de miller’

artikel ‘de miller’

Date : August 4, 2021

Het ontwerp voor het appartementengebouw aan de Kolonel Millerstraat staat in de dagblad ,De Limburger’. Het gebouw is aan de noordzijde de aanzet van de Groene Loper en sluit aan op de wijk Wyckerpoort. Het vormt samen met 21 grondgebonden woningen één ensemble. Het volume maakt tevens een wand ten behoeve van de geluidsafscherming van de wijk Wyckerpoort.

@