• Layout #15 de Duurzame School
  • Layout #15 de Duurzame School
  • Layout #15 de Duurzame School
  • Layout #15 de Duurzame School
  • Layout #15 de Duurzame School
  • Layout #15 de Duurzame School
  • Layout #15 de Duurzame School

Layout #15 de Duurzame School

Date : July 25, 2011

Ons onderzoek naar de Duurzame School werd gepubliceerd in Layout #15 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Het onderzoek beoogt de nu vaak los staande duurzame bouwpraktijk meer te betrekken bij de onderwijsvisie van schoolbesturen. Het wil gemeentes en scholen die bezig gaan met het huisvestigingsbeleid inspireren en aanzetten om op een andere manier hiermee om te gaan. Het is de bedoeling om het duurzaam bouwen los te koppelen van zijn gebruikelijke definitie als louter technische opgave waarbij alle aandacht gaat naar het verlagen van de energie prestatienorm of het gebruiken van duurzame energiebronnen en materialen.

Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

@