#gerealiseerd

Malberg
Malberg

Nieuwbouw zorgcentrum met bovenwijkse voorzieningen in een van de latere parochiewijken in Maastricht.Het wonen is onderverdeeld in het intramurale woonareaal,…

@